Merhabalar.

Bir önceki yazımda çoklu slice kullanmayı görmüştük. 100 tane slice olsaydı projemizde aynı dosya içinde yönetmek çok zor olurdu, o yüzden her slice’ı ayrı dosyada tutmak, kodların anlaşılırlığı ve bakımı açısından önemlidir. Şimdi bunu yapacağız.

Öncelikle aşağıdaki dosyaları oluşturuyoruz.

App.js

import './App.css';
import { Provider } from 'react-redux';
import store from './ReduxToolkitStore/Store';
import Home from './Components/Home/Home';

function App() {
 

 return (

  <Provider store={store}>

   <div className="App">

    <Home />
    
   </div>

  </Provider>

 );
}

export default App;

Home.jsx

import Counter from '../Counter/Counter';
import Auth from '../Auth/Auth';
import { useSelector } from 'react-redux';

const Home = () => {

  const isAuth = useSelector((state) => state.auth.isAuth);
  
  return (
    
    <div>{isAuth ? <Auth /> : <Counter />

    }</div>
  )
}

export default Home

Auth.jsx

import React, { useState } from 'react';
import './Auth.css';
import { useDispatch } from 'react-redux';
import {authAction} from '../../ReduxToolkitStore/Store';

function Auth() {
  const [username, setUsername] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');

  const {login} = authAction;
  const dispatch = useDispatch();

  const handleSubmit = (event) => {
    event.preventDefault();
    
    if(username === 'admin' && password === 'admin') {
      dispatch(login());
    }
  }

  return (
    <div className="auth-container">
      <form onSubmit={handleSubmit} className="auth-form">
        <input type="text" placeholder="Username" value={username} onChange={(e) => setUsername(e.target.value)} />
        <input type="password" placeholder="Password" value={password} onChange={(e) => setPassword(e.target.value)} />
        <button type="submit">Login</button>
      </form>
    </div>
  );
}

export default Auth;

Counter.jsx

import React from 'react';
import { useSelector, useDispatch } from 'react-redux';
import './Counter.css';
import {counterAction} from '../../ReduxToolkitStore/Store';
import {authAction} from '../../ReduxToolkitStore/Store';

function Counter() {
  const { counter, toggleButton } = useSelector(state => ({
    counter: state.counter.counter,
    toggleButton: state.counter.toggleButton
  }));

  const {logout} = authAction;

  const {increment, increaseByFive, decrement, clear, showButton} = counterAction;

  const logoutHandler = () => {  

    dispatch(logout());
  }

  const dispatch = useDispatch();

  const incrementHandler = () => {
    dispatch(increment());
  }

  const decrementHandler = () => {
    dispatch(decrement());
  }

  const increaseByFiveHandler = () => {
    dispatch(increaseByFive({value:5}));
  }

  const clearHandler = () => {
    dispatch(clear());
  }

  const toggleHandler = () => {
    dispatch(showButton());
  }


  return (
    <div className="counter">
      <h1>Counter: {counter}</h1>

      {
        toggleButton && <div className="button-container">
          <button onClick={incrementHandler}>
            Increase
          </button>
          <button onClick={decrementHandler}>
            Decrease
          </button>
          <button onClick={increaseByFiveHandler}>
            Increase by 5
          </button>
          <button onClick={clearHandler}>
            Clear
          </button>
          <button onClick={logoutHandler}>
            Logout
          </button>


        </div>
      }

      <div className="button-container">
        <button onClick={toggleHandler}>
          ToggleButton
        </button>
      </div>
    </div>
  );
}

export default Counter;

AuthStore.js

import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";

const authState = {
  isAuth: true,
};

export const authSlice = createSlice({

  name: "auth",
  initialState: authState,
  reducers: {
    login: (state) => {
      state.isAuth = false;
    },
    logout: (state) => {
      state.isAuth = true;
    },
  },

});

CounterStore.js

import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";

const counterState = {
  counter: 0,
  toggleButton: true,
};

export const counterSlice = createSlice({
  name: "counter",
  initialState: counterState,
  reducers: {
    increment: (state) => {
      state.counter += 1;
    },
    decrement: (state) => {
      state.counter -= 1;
    },
    increaseByFive: (state, action) => {
      state.counter += action.payload.value;
    },
    clear: (state) => {
      state.counter = 0;
    },
    showButton: (state) => {
      state.toggleButton = !state.toggleButton;
    },
  },
});

Store.js

import { configureStore } from "@reduxjs/toolkit";
import { counterSlice } from "./CounterStore";
import { authSlice } from "./AuthStore";


const store = configureStore({
  reducer: { counter: counterSlice.reducer, auth: authSlice.reducer },
});

export const counterAction = counterSlice.actions;
export const authAction = authSlice.actions;

export default store;

Uygulama Testleri

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


Murat Bilginer
21 Şubat 1992'de doğdum. Endüstri Mühendisi olarak lisansımı 2016 yılında tamamladım. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusuyum. Şu anda kendi şirketim Brainy Tech ile Web ve Mobil Geliştirme, AWS, Google Cloud Platform Sistemleri için DevOps, Big Data Analiz ve Görselleştirme hizmetleri sunmakta ve Online Eğitimler vermekteyiz.