Merhabalar, bu yazımda hazır icon kütüphanelerinden sayfalarımıza nasıl iconlar ekleyebiliriz buna bakacağız.

Bunun için ilk olarak aşağıdaki sayfaya gidelim.

<link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css" integrity="sha384-AYmEC3Yw5cVb3ZcuHtOA93w35dYTsvhLPVnYs9eStHfGJvOvKxVfELGroGkvsg+p" crossorigin="anonymous"/>

Bu kodu Html’e head tag’leri arasına ekleyelim.

Burada yüzlerce free icon var. Kullanmak istediğinize tıklayın.

Gösterdiğim yere tıklayıp kodu alıyoruz.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
 
  <link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css" integrity="sha384-AYmEC3Yw5cVb3ZcuHtOA93w35dYTsvhLPVnYs9eStHfGJvOvKxVfELGroGkvsg+p" crossorigin="anonymous"/>
 
  <style></style>
</head>
<body>
 
  <i class="fab fa-facebook"></i>
  <i class="fab fa-twitter"></i>
  <i class="fab fa-instagram"></i>
  <i class="fab fa-whatsapp"></i>
  
</body>
</html>

Bunların özellikleriyle oynanabilir.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
 
  <link rel="stylesheet" href="https://pro.fontawesome.com/releases/v5.10.0/css/all.css"
    integrity="sha384-AYmEC3Yw5cVb3ZcuHtOA93w35dYTsvhLPVnYs9eStHfGJvOvKxVfELGroGkvsg+p" crossorigin="anonymous" />
 
  <style>
    i{
      font-size: 40px;
      border: 1px solid black;
      color: blueviolet;
      border-radius: 20px;
      padding: 20px;
    }
 
    .icon {   
      
      width: 25%;
      margin:0px auto;
      overflow: auto;
    }
  </style>
</head>
 
<body>
 
  <div class="icon">
 
    <i class="fab fa-facebook"></i>
    <i class="fab fa-twitter"></i>
    <i class="fab fa-instagram"></i>
    <i class="fab fa-whatsapp"></i>
 
  </div>
 
</body>
 
</html>

a etiketi içine alarak iconlar linklendirilebilir.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


Murat Bilginer
21 Şubat 1992'de doğdum. Endüstri Mühendisi olarak lisansımı 2016 yılında tamamladım. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusuyum. Şu anda kendi şirketim Brainy Tech ile Web ve Mobil Geliştirme, AWS, Google Cloud Platform Sistemleri için DevOps, Big Data Analiz ve Görselleştirme hizmetleri sunmakta ve Online Eğitimler vermekteyiz.