Merhabalar.

Bu yazımda state kontorlü için kullanılan araçlara bakacağız.

React’ta state yönetimi için kullanılabilecek birkaç araç ve yöntem bulunmaktadır.

1. useState Hook’u:

React’in fonksiyonel bileşenlerinde kullanılan useState hook’u, bileşen içindeki state’i tanımlamak ve güncellemek için kullanılır.

import React, { useState } from 'react';

const ExampleComponent = () => {
 const [count, setCount] = useState(0);

 const increment = () => {
  setCount(count + 1);
 };

 return (
  <div>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={increment}>Increment</button>
  </div>
 );
};

2. useReducer Hook’u

Karmaşık state yönetimi durumlarında, useReducer hook’u kullanılabilir. Bu hook, Redux benzeri bir state yönetim yaklaşımını sağlar.

import React, { useReducer } from 'react';

const initialState = { count: 0 };

const reducer = (state, action) => {
 switch (action.type) {
  case 'increment':
   return { count: state.count + 1 };
  default:
   return state;
 }
};

const ExampleComponent = () => {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState);

 return (
  <div>
   <p>Count: {state.count}</p>
   <button onClick={() => dispatch({ type: 'increment' })}>Increment</button>
  </div>
 );
};

3. Context API

Context API, global state yönetimi için kullanılır. Bileşenler arasında state paylaşımını kolaylaştırır.

import React, { createContext, useContext, useState } from 'react';

const MyContext = createContext();

const MyProvider = ({ children }) => {
 const [value, setValue] = useState(0);

 return (
  <MyContext.Provider value={{ value, setValue }}>
   {children}
  </MyContext.Provider>
 );
};

const ExampleComponent = () => {
 const { value, setValue } = useContext(MyContext);

 return (
  <div>
   <p>Value: {value}</p>
   <button onClick={() => setValue(value + 1)}>Increment</button>
  </div>
 );
};

4. Redux

Redux, geniş ölçekli uygulamalarda state yönetimini kolaylaştırmak için kullanılan bir kütüphanedir. Redux, tek bir global store kullanır ve state değişikliklerini bir dizi belirli eylem (action) üzerinden yönetir.

// Örnek bir Redux kullanımı
// (Redux için ayrıntılı bir yapıyı anlatmak için daha fazla kod gerekir)

import { createStore } from 'redux';

const initialState = { count: 0 };

const reducer = (state = initialState, action) => {
 switch (action.type) {
  case 'INCREMENT':
   return { count: state.count + 1 };
  default:
   return state;
 }
};

const store = createStore(reducer);

// React ile entegrasyon
import React from 'react';
import { Provider, connect } from 'react-redux';

const CounterComponent = ({ count, dispatch }) => (
 <div>
  <p>Count: {count}</p>
  <button onClick={() => dispatch({ type: 'INCREMENT' })}>Increment</button>
 </div>
);

const ConnectedCounter = connect((state) => ({ count: state.count }))(CounterComponent);

const App = () => (
 <Provider store={store}>
  <ConnectedCounter />
 </Provider>
);

5. MobX:

MobX, React uygulamalarında kullanılabilecek başka bir state yönetimi kütüphanesidir. MobX, Observable State Tree (OST) kullanarak state yönetimini sağlar ve otomatik olarak bileşenleri günceller.

import { observable, action } from 'mobx';
import { observer } from 'mobx-react';

class CounterStore {
 @observable count = 0;

 @action increment = () => {
  this.count++;
 };
}

const counterStore = new CounterStore();

const CounterComponent = observer(() => (
 <div>
  <p>Count: {counterStore.count}</p>
  <button onClick={counterStore.increment}>Increment</button>
 </div>
));

6. Recoil

Facebook tarafından geliştirilen Recoil, React uygulamalarındaki state yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir kütüphanedir. Recoil, atomlar ve selektörler gibi kavramlarla çalışır.

import { atom, useRecoilState } from 'recoil';

const counterState = atom({
 key: 'counterState',
 default: 0,
});

const CounterComponent = () => {
 const [count, setCount] = useRecoilState(counterState);

 return (
  <div>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>Increment</button>
  </div>
 );
};

7. Zustand

Zustand, minimalist bir state yönetimi kütüphanesidir. Küçük boyutu ve basit API’si ile dikkat çeker.

import create from 'zustand';

const useStore = create((set) => ({
 count: 0,
 increment: () => set((state) => ({ count: state.count + 1 })),
}));

const CounterComponent = () => {
 const { count, increment } = useStore();

 return (
  <div>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={increment}>Increment</button>
  </div>
 );
};

Bu araçlar, React uygulamalarında state yönetimini daha etkili ve ölçeklenebilir hale getirmek için kullanılabilir. Seçim yaparken projenizin ihtiyaçlarına ve büyüklüğüne göre hangi kütüphanenin daha uygun olduğunu değerlendirebilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


Murat Bilginer
21 Şubat 1992'de doğdum. Endüstri Mühendisi olarak lisansımı 2016 yılında tamamladım. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusuyum. Şu anda kendi şirketim Brainy Tech ile Web ve Mobil Geliştirme, AWS, Google Cloud Platform Sistemleri için DevOps, Big Data Analiz ve Görselleştirme hizmetleri sunmakta ve Online Eğitimler vermekteyiz.