Merhabalar, bu yazımda Html etiketleri için kullanılabilecek olay attribute’larının bir listesini görüyor olacaksınız.

Olaylar konusu Js bölümünde detaylıca işlenecektir.

Pencere Olay Özellikleri

ÖzellikDeğerTanımı
onafterprintscriptBelge yazdırıldıktan sonra bir script çalıştırır.
onbeforeprintscriptBelge yazdırılmadan önce bir script çalıştırır.
onbeforeunloadscriptBelge boşaltılmadan önce bir script çalıştırır.
onerrorscriptHata ile karşılaşıldığında bir script çalıştırır.
onhaschangescriptBelge değiştirildiğinde bir script çalıştırır.
onloadscriptBelge yüklenmesi tamamlandığında bir script çalıştırır.
onmessagescriptMesaj tetiklendiğinde bir script çalıştırır.
onofflinescriptÇevrimdışı olduğunda bir script çalıştırır.
ononlinescriptÇevrimiçi olduğunda bir script çalıştırır.
onpagehidescriptPencere gizlendiğinde bir script çalıştırır.
onpageshowscriptPencere görünür olduğunda bir script çalıştırır.
onpopstatescriptPencere geçmişi değişikliklerinde bir script çalıştırır.
onredoscriptİleri işlemi yapıldığında bir script çalıştırır.
onresizescriptTarayıcı penceresi boyutlandırıldığında bir script çalıştırır.
onstoragescriptWeb depolama alanı güncellendiğinde bir script çalıştırır.
onundoscriptGeri işlemi yapıldığında bir script çalıştırır.
onunloadscriptBelge kapatıldığında bir script çalıştırır.

Form Olayları

ÖzellikDeğerTanımı
onblurscriptNesne odağını kaybederse bir script çalıştırır.
onchangescriptForm nesnelerinde bir değişiklik olduğunda bir script çalıştırır.
oncontextmenuscriptNesne üzerinden içerik menüsü çağırıldığında bir script çalıştırır.
onfocusscriptNesne odaklandığında bir script çalıştırır.
onformchangescriptForm nesneleri değiştirildiğinde bir script çalıştırır.
onforminputscriptForm nesnelerine kullanıcı girişi olduğunda bir script çalıştırır.
oninputscriptNesneye kullanıcı girişi olduğunda bir script çalıştırır.
oninvalidscriptNesneye geçersiz giriş olduğunda bir script çalıştırır.
onresetscriptForm reset butonuna basıldığında bir script çalıştırır.
HTML5 desteklenmiyor.
onselectscriptKullanıcı seçim işlemi yaptığında bir script çalıştırır.
onsubmitscriptForm submit butonuna basıldığında bir script çalıştırır.

Klavye Olayları

ÖzellikDeğerTanımı
onkeydownscriptKullanıcı bir tuşa basarken bir script çalıştırır.
onkeypressscriptKullanıcı bir tuşa bastıktan sonra bir script çalıştırır.
onkeyupscriptKullanıcı bir tuşu bıraktıktan sonra bir script çalıştırır.

Fare Olayları

ÖzellikDeğerTanımı
onclickscriptFare tuşuna basıldığında bir script çalıştırır.
ondblclickscriptFare tuşuna iki kere basıldığında bir script çalıştırır.
ondragscriptNesnenin sürüklenme esnasında bir script çalıştırır.
ondragendscriptNesnenin sürüklenmesi bittiğinde bir script çalıştırır.
ondragenterscriptSürüklenen nesne hedef nesnenin üzerine geldiğinde bir script çalıştırır.
ondragleavescriptSürüklenen nesne hedef nesnenin dışına çıktığında bir script çalıştırır.
ondragoverscriptSürüklenen nesne hedef nesnenin üzerinde sürüklendikçe bir script çalıştırır.
ondragstartscriptNesne sürüklenmeye başladığında bir script çalıştırır.
ondropscriptSürüklenen nesne hedef nesne üzerinde bırakıldığında bir script çalıştırır.
onmousedownscriptNesne üzerinde fare ile basılmasında bir script çalıştırır. Fare tuşu bırakılmaz.
onmousemovescriptNesne üzerinde fare işaretçisi hareket ettirildiğinde bir script çalıştırır.
onmouseoutscriptFare işaretçisi nesne üzerinden ayrıldığında bir script çalıştırır.
onmouseoverscriptFare işaretçisi nesne üzerine geldiğinde bir script çalıştırır.
onmouseupscriptNesne üzerinde basılan fare tuşu bırakıldığında bir script çalıştırır.
onmousewhellscriptFare yuvarlağı döndürüldüğünde bir script çalıştırır.
onscrollscriptNesneye ait scrollbar hareket ettirildiğinde bir script çalıştırır.

Media Olayları

ÖzellikDeğerTanımı
onabortscriptAktif işlem iptal edildiğinde bir script çalıştırır.
oncanplayscriptNesne oynatmaya hazır olduğunda bir script çalıştırır.
oncanplaythroughscriptNesne tamamı ile yüklenip oynatmaya hazır olduğunda bir script çalıştırır.
ondurationchangescriptNesne video, ses uzunluğu değiştiğinde bir script çalıştırır.
onemptiedscriptDosya kullanamaz duruma geldiği takdirde bir script çalıştırır.
onendedscriptNesnenin oynama süresi bittiğinde bir script çalıştırır.
onerrorscriptNesne yüklenirken bir hata ile karşılaşırsa bir script çalıştırır.
onloadeddatascriptMedya verisi yüklendikten sonra bir script çalıştırır.
onloadedmetadatascriptMedya bilgileri yüklendiğinde bir script çalıştırır.
onloadstartscriptMedya herşeyden önce yüklenmeye başladığında bir script çalıştırır.
onpausescriptMedya ara verildiğinde (pause) bir script çalıştırır.
onplayscriptMedya oynatmaya hazır olduğunada bir script çalıştırır.
onplayingscriptMedya oynatılmaya başladığında bir script çalıştırır.
onprogressscriptTarayıcı medya verisini işlerken bir script çalıştırır.
onratechangescriptOynatma hızı değiştirildiğinde bir script çalıştırır.
onreadystatechangescriptHazır medya değiştirildiğinde bir script çalıştırır.
onseekedscriptSeeking özelliği false olarak değiştirilir ve bir script çalıştırılır.
onseekingscriptSeeking özelliği true olarak değiştirilir ve bir script çalıştırılır.
onstalledscriptTarayıcı herhangi bir nedenle medya verisi getiremediğinde bir script çalıştırır.
onsuspendscriptTarayıcı medya içeriğini indirmeye çalışıp, karşılık alamadığında bir script çalıştırır.
ontimeupdatescriptMedya oynatıcı ile pozisyon değiştirildiğinde bir script çalıştırır.
onvolumechangescriptMedya sesi değiştirildiğinde bir script çalıştırır.
onwaitingscriptMedya duraklatıldıktan sonra tekrar oynatıldığında bir script çalıştırır.

Murat Bilginer
21 Şubat 1992'de doğdum. Endüstri Mühendisi olarak lisansımı 2016 yılında tamamladım. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusuyum. Şu anda kendi şirketim Brainy Tech ile Web ve Mobil Geliştirme, AWS, Google Cloud Platform Sistemleri için DevOps, Big Data Analiz ve Görselleştirme hizmetleri sunmakta ve Online Eğitimler vermekteyiz.