Merhabalar, aşağıda bu zamana kadar gördüğümüz ya da görmediğimiz Html etiketlerinin bir listesini görüyor olacaksınız.

İhtiyaç duyduğunuzda dönüp tekrar bakabilirsiniz.

EtiketTanımı
<!– … –>Sayfa kaynağınızda yorum tanımlar.
<!DOCTYPE>Doküman türü bildirimi tanımlar.
<a>Bağlantılı metin (link) tanımlar.
<abbr>Kısaltma tanımlar.
<acronym>Kısaltma tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<address>Belge veya makalenin sahibinin/yazarının iletişim bilgilerini tanımlar.
<applet>Sayfanıza gömülü uygulamalar tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<area>Resim haritaları için bir alan tanımlar.
<article>Bağımsız, müstakil içerikler tanımlar.
<aside>İçerikte geçen bir yerle ilgili açıklama tanımlar.
<audio>Ses, müzik veya diğer ses ortamları tanımlar.
<b>Kalın metin tanımlar.
<base>Belgedeki tüm göreceli URL’lar için URL veya hedef tanımlar.
<basefont>Başka bir kaynaktan alıntı bölüm tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<bdi>Metin yönü farklı olan bir metni diğer metinlerden ayırır.
<bdo>Geçerli metin yönünü geçersiz kılınmasını tanımlar.
<big>Büyük metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<blockquote>Nesneyi bir menü ile ilişkilendirir.
<body>Belgenin gövdesini tanımlar.
<br>Metin içerisinde satır sonu tanımlar.
<button>Düğme tanımlar.
<canvas>Grafik çizimleri için bir tuval tanımlar.
<caption>Tablo başlığı tanımlar.
<center>Ortalanmış metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<cite>Çalışmanın başlığını tanımlar.
<code>Bir parça bilgisayar kodu tanımlar.
<col>Sütun için sütun özelliklerini tanımlar.
<colgroup>Bir veya daha fazla sütunlu tabloların sütun biçimlendirmelerini tanımlar.
<command>Kullanıcı tarafından çağırılabilen bir komut tanımlar.
<datalist>Önceden tanımlanmış açılır liste tanımlar.
<dd>Tanım listesinde öğenin açıklamasını tanımlar.
<del>Silinmiş metin tanımlar.
<details>Kullanıcı tarafından gizlenip/görüntülenebilen ek bilgiler tanımlar.
<dfn>Terim tanımlar.
<dir>Dizin başlıkları tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<div>Belgede bir bölüm, sektör tanımlar.
<dl>Tanım listesi tanımlar.
<dt>Tanım listesinde bir öğe tanımlar.
<em>Vurgulanmış metin tanımlar.
<embed>Harici uygulamalar ve etkileşimli içerikler için taşıyıcı tanımlar.
<fieldset>Form içerisindeki ilişkili elemanları gruplandırır.
<figcaption><figure> etiketi için başlık tanımlar.
<figure>Çizimler, fotoğraflar, kod listeleri gibi bağımsız içerik tanımlar.
<font>Metnin yazı tipini, büyüklüğünü ve rengini tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<footer>Belge veya bölümün altbilgisini tanımlar.
<form>Kullanıcı girişleri için form tanımlar.
<frame>Çerçeve tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<frameset>Birden fazla çerçeve içim özellikler tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<h1> … <h6>Başlık tanımlar.
<head>Belgenin başlık bölümünü tanımlar.
<header>Belge veya bölüm için başlık tanımlar.
<hgroup>Başlık etiketlerinin gruplandırılmasını sağlar.
<hr>Konu sonu tanımlar.
<html>Belgenin HTML belgesi olduğunu tanımlar.
<i>Metnin bir kısmını alternatif ses veya hava katar.
<iframe>Satıriçi çerçeve tanımlar.
<img>Görüntü tanımlar.
<input>Kullanıcının veri girişi yapabileceği giriş alanı tanımlar.
<ins>Eklenmiş metin tanımlar.
<kbd>Klavye girişi tanımlar.
<keygen>Formlar için anahtar çifti tanımlar.
<label><input> etiketi için başlık tanımlar.
<legend><fieldset> etiketi için başlık tanımlar.
<li>Liste öğesi tanımlar.
<link>Belge ile harici kaynak arasında ilişkiyi tanımlar.
<map>Resim haritası tanımlar.
<mark>İşaretlenmiş metin tanımlar.
<menu>Komut listesi/menüsü tanımlar.
<meta>Veri hakkında bilgiler tanımlar.
<meter>Değer veya ölçü için skala tanımlar.
<nav>Navigasyon menüsü tanımlar.
<noframes>Çerçeve desteklemeyen tarayıcılar için bilgi tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<noscript>Script desteklemeyen tarayıcılar için alternatif içerik tanımlar.
<object>Gömülü nesne tanımlar.
<ol>Sıralı liste tanımlar.
<optgroup>Açılır listedeki öğelerin gruplandırılmasını sağlar.
<option>Açılır liste için öğe tanımlar.
<output>Hesaplama sonucu tanımlar.
<p>Paragraf tanımlar.
<param>Gömülü nesneye parametre tanımlar.
<pre>Önceden biçimlendirilmiş metin tanımlar.
<progress>Görevin ilerleme durumunu tanımlar.
<q>Kısa alıntı tanımlar.
<rp><ruby> etiketini desteklemeyen tarayıcılar için açıklama tanımlar.
<rt><ruby> etiketinin sahip olduğu karekterler için açıklama tanımlar.
<ruby>Ruby(rubi) karakterleri içeren bir metin tanımlar.
<s>Doğru, uygun metin tanımlar.
<samp>Bilgisayar programından örnek çıktı tanımlar.
<script>İstemci taraflı bir script tanımlar.
<section>Belgede bir bölüm tanımlar.
<select>Açılır liste tanımlar.
<small>Küçük metin tanımlar.
<source>Medya tanımları için birden fazla kaynak tanımlar.
<span>Satır içi grup tanımlar.
<strike>Üstü çizili metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor. HTML 4.01 önerilmiyor.
<strong>Güçlü metin tanımlar.
<style>HTML belgeleri için stil biçimlendirmeleri tanımlar.
<sub>Altsimge metni tanımlar.
<summary><details> etiketinin başlığını tanımlar.
<sup>Üstsimge metni tanımlar.
<table>Tablo tanımlar.
<tbody>Tablonun gövde içeriğini gruplandırır.
<td>Tablo için standart hücre tanımlar.
<textarea>Çok satırlı metin giriş alanı tanımlar.
<tfoot>Tablonun altbilgi içeriğini gruplandırır.
<th>Tablo için başlık hücresi tanımlar.
<thead>Tablonun başlık içeriğini gruplandırır.
<time>Gregoryen takvimine göre tarih ve saat tanımlar.
<title>Belgenin başlığını tanımlar.
<tr>Tablo için bir satır tanımlar.
<track>Medya nesneleri için metin parçaları tanımlar.
<tt>Daktilo tipinde metin tanımlar.
HTML5 desteklenmiyor.
<u>Normal metinlerden farklı metinlerin açıklamasını tanımlar.
<ul>Sırasız liste tanımlar.
<var>Değişken tanımlar.
<video>Film klibi, video akışı veya diğer video ortamlar tanımlar.
<wbr>Kelime arası satır sonu tanımlar.

Murat Bilginer
21 Şubat 1992'de doğdum. Endüstri Mühendisi olarak lisansımı 2016 yılında tamamladım. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusuyum. Şu anda kendi şirketim Brainy Tech ile Web ve Mobil Geliştirme, AWS, Google Cloud Platform Sistemleri için DevOps, Big Data Analiz ve Görselleştirme hizmetleri sunmakta ve Online Eğitimler vermekteyiz.