Merhabalar.

Bu bölümde MongoDB’de document oluştururken kullanabileceğimiz Data Type’lara bir bakalım istiyorum.

Belge tabanlı veritabanları, verileri JSON benzeri bir biçimde depolayan veritabanlarıdır. MongoDB’de veriler, doküman adı ve doküman içeriği olarak iki ana bileşenden oluşur. Doküman adı, dokümanı benzersiz bir şekilde tanımlayan bir dizgedir. Doküman içeriği ise, dokümanın içindeki verileri temsil eden bir dizi değerdir.

MongoDB, verileri depolamak için BSON (Binary JSON) formatını kullanır. BSON, JSON’un bir uzantısıdır ve JSON’a ek olarak, sayısal, karmaşık veri türleri ve diğer özellikleri destekler.

MongoDB’nin veri türleri, BSON formatı tarafından desteklenen veri türlerine karşılık gelir. MongoDB’de kullanılan veri türleri şunlardır:

String (Dize):

MongoDB’de metin verileri için kullanılır.

Unicode karakter setini destekler.

Örneğin: “Merhaba, MongoDB!”

Integer (Tamsayı):

Tam sayıları temsil eder.

Örneğin: 42

Double (Ondalıklı Sayı):

Ondalıklı sayıları temsil eder.

Örneğin: 3.14

Boolean (Boolean):

True veya false değerlerini temsil eder.

Örneğin: true

Array (Dizi):

Bir dizi veya liste içinde birden çok değeri saklar.

Örneğin: [1, 2, 3]

Object (Nesne):

BSON (Binary JSON) belgelerini temsil eden ana veri tipidir.

Anahtar-değer çiftlerini içerir.

Örneğin: {“anahtar”: “değer”}

Null (Boş):

Belirli bir değerin olmadığını belirtir.

Örneğin: null

Date (Tarih):

Belirli bir tarihi ve saat dilimini temsil eder.

Örneğin: ISODate(“2023-12-17T12:34:56.789Z”)

ObjectId (Nesne Kimliği):

BSON belgelerine benzersiz bir kimlik ekler.

Genellikle belgeyi benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır.

Binary Data (İkili Veri):

İkili veri, özellikle resimler veya dosyalar gibi ikili verileri temsil eder.

Regex (Düzenli İfade):

Düzenli ifadeleri temsil eder ve sorgulama işlemlerinde kullanılır.

MongoDB’de daha spesifik veya karmaşık kullanımlar için bazı özel veri tipleri ve indeksler de bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

Geospatial (Coğrafi Veri):

MongoDB, coğrafi konum verilerini saklamak ve sorgulamak için özel veri tipleri ve indeksler sunar. Bu, konum tabanlı uygulamalarda kullanışlıdır.

Timestamp (Zaman Damgası):

Belirli bir zamana işaret eden bir zaman damgası içerir. Genellikle belgelerin oluşturulma veya güncelleme zamanını temsil etmek için kullanılır.

MinKey ve MaxKey:

İlgili veri alanlarının minimum veya maksimum değerlerini temsil eder. Özellikle sıralı indekslerle kullanışlıdır.

Code (Kod):

MongoDB’de JavaScript kodunu temsil eder. Bu, belge içinde çalıştırılabilir kodu saklamak için kullanılır.

Symbol (Sembol):

Bir sembolü temsil eder. Genellikle özel durumları veya belirli durumları göstermek için kullanılır.

Decimal128 (Ondalık 128):

Hassas ondalık sayıları temsil eder. Bu, finansal uygulamalarda kullanılmak üzere optimize edilmiştir.

MongoDB’nin esnek mimarisi, geliştiricilere çeşitli veri tipleri ve özel indeksler aracılığıyla geniş bir veri modelleme yeteneği sunar. Bu özellikler, farklı uygulama senaryolarına uygun çözümler oluşturmak için kullanılabilir.

Bir sonraki yazımda bu öğrendiklerimiz ışığında Document oluşturacağız.


Murat Bilginer
21 Şubat 1992'de doğdum. Endüstri Mühendisi olarak lisansımı 2016 yılında tamamladım. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusuyum. Şu anda kendi şirketim Brainy Tech ile Web ve Mobil Geliştirme, AWS, Google Cloud Platform Sistemleri için DevOps, Big Data Analiz ve Görselleştirme hizmetleri sunmakta ve Online Eğitimler vermekteyiz.