SQL Eğitimlerimize herhangi bir yazılım platformunda elimizdeki var olan verileri çağırmamızı, göstermemizi, listelememizi sağlayan sorgu SELECT işlemi ile devam ediyoruz.

Geçen dersimizde var olan veri tabanımıza veri kayıt işlemlerini göstermiştim.

MS SQL Server Eğitimleri 21 – T-SQL Insert İşlemi

Şimdi elimizde var olan verileri çağırmayı göstermeyi öğreneceğiz.

Genel Yapı

Select * From [Tablo_İsmi]

Select [Kolonİsmi1], [Kolonİsmi2],...,[KolonİsmiN] From [Tablo_İsmi]

Select yapısının en temelde iki kullanımı vardır. 

Eğer tablodaki tüm kolon verilerini görmek istiyorsak. 1. Tanımlamadıki ifade kullanılır.

Select >> Seç

* >> Tüm Kolon Değerlerini

From Tablo>> Bu Tablodan

Bir diğer yöntemde sadece istediğimiz kolonların verilerini listeleyebiliriz.

Burada da Select ifadesinden sonra istenen kolon isimleri aralarına virgül konarak belirtilir.

XENONBOX veri tabanında CUSTOMER tablosuna bir önceki yazımda kaydettiğimiz verilerimizi sorgulayalım.

Öncelikle tüm kolon verilerini çekelim.

SELECT * FROM CUSTOMER

Şimdi sadece FIRSTNAME ve LASTNAME kolonlarındaki verileri çekelim.

SELECT FIRSTNAME, LASTNAME FROM CUSTOMER

Siz olayı daha iyi anlamak için sorgular yazarak pekiştirebilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.


muratbilginer