Endüstri Mühendisliği C# Projeleri 7 – Quick Sort Algorithm Uygulaması v.1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Quick_Sort_Algorithm
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int k = 0; // Karşılaştırma anında dizinin ilk sıradaki elemanını geçici olarak tutacak.
    int n; // 0 ile 100 arasında oluşturulacak olan sayıyı tutacak.
    int m; // Dizinin uzunluğunu belirleyecek.
    int[] dizi1; // Sayıları tutacak olan dizimiz.

    int a;

    Random r = new Random();

    public void hızlısırala(int[] dizi, int x, int y)
    {
      if (x<y)
      {
        işlemyap(dizi, x, y);
        hızlısırala(dizi, x, a);
        hızlısırala(dizi, a+1, y);
      }
    }


    public void işlemyap(int[] dizi, int x, int y)
    {
      int b = dizi[x];
      int i = x - 1;
      int j = y + 1;

      while (true)
      {

        do
        {
          j--;
        } while (dizi[j]>b);

        do
        {
          i++;
        } while (dizi[i]<b);

        if (i<j)
        {
          int geçici = dizi[i];
          dizi[i] = dizi[j];
          dizi[j] = geçici;
        }

        else
        {
          a = j;
          listBox4.Items.Clear();

          foreach (int f in dizi)
          {
            listBox4.Items.Add(f);
          }
          break;
        }
      }
    }
   
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      m = int.Parse(textBox1.Text); // Dizinin uzunluğunu alıyoruz.
      dizi1 = new int[m]; // Boyutu atadık. 

      for (int i = 0; i < m; i++) // Diziye rastgele değerler atadık.
      {
        n = r.Next(0, 100);
        dizi1[i] = n;
      }
      textBox1.Clear(); // Textboxı temizledik.
     
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      

      foreach (int x in dizi1) // İlk oluşturulan dizinin karmaşık halini listbox1 e yazdırıyoruz.
      // Hangi sıralamadan düzeltildi dizi bunu görebilmek için.
      {
        listBox1.Items.Add(x);
      }

      hızlısırala(dizi1, 0, m - 1);
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer