Merhabalar. Eğitim yazılarımıza Entity Framework mimarisi nasıl işliyor bununla devam ediyoruz.

EF’nin bir ORM olduğunu geçen yazımda bahsetmiştim. Şimdi buradaki yapı nedir nasıl işler buna bakacağız.

Aşağıda EF’nin mimari yapısının modelini görüyorsunuz.

Entity Framework Mimarisi

EDM YAPISI

EDM (Entity Data Model) yapısını anlayabilirsek EF konusunda çok az zorlanırız.

Yukarıdaki yapıya daha detaylı bakarak bunu anlamaya çalışalım.

UI yani Application katmanında yazacağımız oluşturacağımız entityler LinQ ya da Entity SQL sorguları ORM arayüzü sayesinde EDM katmanına iletilir. EDM bu bilgileri veri tabanına iletebilmek için bir Provider kullanmak zorundadır. Bu provider kullanacağımız veri tabanının tüm gereksinimlerini karşılamaktadır.

EDM den gelen yapı Provider sayesiden veri tabanının anlayacağı bir sorgu modeline dönüştürülür ve Database’e iletilir. İşlem database üzerinde gerçekleşir. Okların yönlerine dikkat ederseniz hem UI katmanından Database’e bir akışın olduğunu hem Database üzerinden UI katmanına doğru bir akış olduğunu görebilirsiniz.

Yukarıdaki resimde işleyişin özellikle sorgu kısmının nasıl işlediğini görüyroruz.

Biz şimdi EDM katmanına daha derinlemesine bir göz atalım orada neler oluyor bir bakalım.

EDM katmanı da kendi içinde 3 katmandan oluşur.

Conceptuel Model, Storege Model ve Mapping.

Conceptual Model

İsminden de anlaşılacağı üzere aslında konseptin oluşturulduğu katmandır. Yani veri tabanındaki tablolara karşılık gelen entityleri, propertyleri, stored prosedürlerin metodlarının içeriklerini, imzalarını ve diğer tüm nesnelerin meta datalarını tanımlayan modeldir.

Storege Model

Veri tabanının tasarım modelidir. Bu katman yukarıdan aldığı bilgilerle bunu Database’in tablo modeline dönüştürür.

Mapping

Burası ise CM ile SM arasındaki ilişkiyi belirleyen katmandır. Bu sayede bütün işlemler tam istenildiği gibi gerçekleştirilebilmektedir. Hangi entity hangi tablo ile ilişkili bağlı Mapping katmanı sayesinde bilinir.

Böylelikle EDM katmanını ve EF mimarisini biraz daha yakından görmüş ve öğrenmiş olduk. Bu mimariye ait daha detaylı bilgileri proje oluşturmaya başladıktan sonra incelemeye devam edeceğiz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.


muratbilginer