C# Form Projeleri 96 – StringBuilder Sınıfı Metotları Tanıtım Uygulaması v2.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace String_Builder_2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder(); // sınıfımızı tanımladık.
       
      string kelime = textBox1.Text; // texte gelen değeri kelime değişkenine aldık.

      sb.Append(kelime); // append metodu ile sınıfımız içine kelime değişkenini dahil ettik.

      label4.Text = sb.Length.ToString(); // ve length metodu ile de ifadenin uzunluğunu bulduk.
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StringBuilder sb2 = new StringBuilder(); 

      string kelime2 = textBox2.Text;

      sb2.Append(kelime2);

      label5.Text = sb2.Capacity.ToString(); // capacity metodu ile değerimizi aldık.
      
    }

    StringBuilder sb3 = new StringBuilder(); // İki butondada ortak kullanacağımız için global tanımladım.

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kapasite Butonu

      string kelime3= textBox3.Text;

      sb3.Append(kelime3);

      label8.Text = sb3.Capacity.ToString(); // Öncelikle burada kapasite değerini bulduk.


    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Oluştur Butonu

      int a = int.Parse(textBox4.Text); // istediğimiz kapasite değerini aldık.

      sb3.EnsureCapacity(a); // yeni kapasite değerini belirledik.

      label13.Text = sb3.Capacity.ToString(); // byu değeri yazdırdık.
    }

    

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StringBuilder sb4 = new StringBuilder();

      

      label17.Text = sb4.MaxCapacity.ToString();

    }

    
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer