C# Form Projeleri 95 – StringBuilder Sınıfı Metotları Tanıtım Uygulaması v1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;


namespace String_Builder_Sinifi_1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime1=textBox1.Text; // kelime değişenimize string ifademizi aldık.

      StringBuilder sb = new StringBuilder(); // işte nesne tanımalamamız.

      sb.Append(kelime1);

      label3.Text = sb.ToString(); // ve label a yazdırma işlemi.
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
     
      int i; 
      
      string başlangıc, bitiş1; // başlangıç ve bitiş sürelerini tutacak değişkenimiz.

      string yazı = "";

      başlangıc = DateTime.Now.ToLongTimeString(); // başlangıç zamanını aldık.

      label5.Text = başlangıc; // başlakngıç zamanını gerekli label a yazdırdık.
      

      for ( i = 0; i < 50000; i++) // dikkat edelim burdaki döngümüz ellibin kere dönecek.
      {
        yazı = yazı+i.ToString(); // her defasında yazı değişkenimize yeni değerini yazdık.
      }

      bitiş1 = DateTime.Now.ToLongTimeString(); // bitiş zamanını aldık.

      label7.Text = bitiş1; // label a yazdık.

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int j;

      string başlangıc2, bitiş2;

      başlangıc2 = DateTime.Now.ToLongTimeString();

      label12.Text = başlangıc2;

      StringBuilder sb2 = new StringBuilder(); // nesnemizi tanımladık.

      for (j = 0; j < 5000000; j++) // dikkat edelim bu döngümüz ise beş milyon kere dönecek.
      {
        sb2.Append(j.ToString()); // append metodu ile stringbuilder içine atama yaptık.
      }

      bitiş2 = DateTime.Now.ToLongTimeString();
      label10.Text = bitiş2;
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer