C# Form Projeleri 94 – String Sınıfı Metotları Tanıtım Uygulaması v6.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace String_Metodlari_6
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime1 = textBox1.Text; // 1. kelimeyi aldık.

      string kelime2 = textBox2.Text; // 2. kelimeyi aldık

      int a = string.CompareOrdinal(kelime1,kelime2); // karşılaştırmamızı yaptık.

      if (a<0) // durumlara göre gerekli ifadeleri yazdırıyoruz.
      {
        label5.Text = kelime1+" sözlükte daha öncedir. ";
      }

      else if (a>0)
      {
        label5.Text = kelime2+" sözlükte daha öncedir. ";
      }

      else
      {
        label5.Text ="İki kelime aynıdır.";
      }
    
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime3 = textBox3.Text; // 1. kelimeyi aldık.

      string kelime4 = textBox4.Text; // 2. kelimeyi aldık

      int b = kelime3.CompareTo(kelime4); // iki kelimeyi karşılaştırdık.

      if (b < 0) 
      {
        label6.Text =kelime4+" daha büyüktür.";
      }

      else if (b > 0)
      {
        label6.Text = kelime3 + " daha büyüktür. ";
      }

      else
      {
        label6.Text = "İki kelime aynıdır.";
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime5 = textBox5.Text; // kelimemizi aldık.

      char harf = Convert.ToChar(textBox6.Text); // eklemek istediğimiz karakteri aldık.

      int c = int.Parse(textBox7.Text); // kelime uzunluğunu belirledik.

      label10.Text = kelime5.PadLeft(c, harf); // ekleme işlemini yaptık.
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime6 = textBox8.Text; // kelimemizi aldık.

      char harf2 = Convert.ToChar(textBox9.Text); // eklemek istediğimiz karakteri aldık.

      int d = int.Parse(textBox10.Text); // kelime uzunluğunu belirledik.

      label16.Text = kelime6.PadRight(d, harf2); // ekleme işlemini yaptık.
    }

    
  }
}

 

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer