C# Form Projeleri 93 – String Sınıfı Metotları Tanıtım Uygulaması v5.0

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Stirng_Metodlari_5
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime1 = textBox1.Text; // kelimeyi aldık
      label4.Text = kelime1.ToLower(); // metodumuzla tüm harflerini küçük yapıp yazdırdık.

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime2 = textBox2.Text;

      label5.Text = kelime2.ToUpper(); // metodumuzla tüm harfleri büyük yaptık.
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime3 = textBox3.Text; // kelimemizi aldık.

      int a = int.Parse(textBox4.Text); // sileceğimiz başlangıç değerini belirledik.

      int b = int.Parse(textBox5.Text); // başlangıçtan itibaren kaç karakter silecez bunu belirledik.

      label11.Text = kelime3.Remove(a,b); // ve metodumuz ile silme işlemini yapıp geri kalan kısmı yazdırdık.
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bool durum; // boolean tipinde değişkenimizi tanımladık.

      string kelime4 = textBox6.Text; // ilk kelime

      string kelime5 = textBox8.Text; // ikinci kelime

      durum = kelime4.Equals(kelime5); // karşılaştırma işlemi 1. kullanım
       
      durum = string.Equals(kelime4,kelime5); // karşılaştırma işlemi 2. kullanım

      if (durum == true)
      {
        label13.Text = "Kelimeler Aynıdır.";

      }

      else
        label13.Text = "Kelimeler farklıdır.";
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bool durum2; // boolean tipinde değişkenimizi tanımladık.

      string kelime6 = "Ncfkr"; // Metin içinde arayacağımız kelime.

      string kelime7 = textBox7.Text; // Arama yapılacak Metin
       
      durum2 = kelime7.StartsWith(kelime6); // ilk kelimemize baktığımız metodumuzun kullanımı.

      if (durum2==true) // eğer istediğimiz kelime ile başlarsa olmasını istediğimiz ifade
      {
        label16.Text = "Metin istediğiniz kelime ile başlıyor.";
      }

      else // değilse gerekleşecek ifade.
      {
        label16.Text = "Metin istediğiniz kelime ile başlamıyor.";
      }

    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      bool durum3; // boolean tipinde değişkenimizi tanımladık.

      string kelime8 = "Ncfkr"; // Metin içinde arayacağımız kelime.

      string kelime9 = textBox9.Text; // Arama yapılacak Metin

      durum3 = kelime9.EndsWith(kelime8); // Son kelimemize baktığımız metodumuzun kullanımı.

      if (durum3 == true) // eğer istediğimiz kelime ile başlarsa olmasını istediğimiz ifade
      {
        label24.Text = "Metin istediğiniz kelime ile bitiyor.";
      }

      else // değilse gerekleşecek ifade.
      {
        label24.Text = "Metin istediğiniz kelime ile bitmiyor.";
      }
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime10 = "Murat Ncfkr"; // İçine kelime yerleştirceğimiz kelimemiz.

      string kelime11 = textBox10.Text; // eklemek istediğimiz kelimemiz.

      label29.Text = kelime10.Insert(6,kelime11); // ekleme işlemimiz.
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer