C# Form Projeleri 90 – String Sınıfı Metotları Tanıtım Uygulaması v2.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace String_Metodlari_2
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime = textBox1.Text;

      
      int a = kelime.Split(' ').Length; /* boşluk karakterine göre kesme işlemi yaptık 
                        * ve kesilen kelime sayısınıda length özelliği ile öğrendik. */

      label3.Text = a.ToString();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime2 = textBox2.Text;

      string[] parça; // Sınırları belli olmayan dizi tanımladık

      parça = kelime2.Split(' '); // boşluk karakterine göre parçaladık ve kelimeleri diziye atadık.

      for (int i = 0; i < parça.Length; i++)
      {
        listBox1.Items.Add(parça[i].ToString()); // listboxa kelimeleri yazdırdık.
      }


    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime3 = textBox3.Text;

      string[] parça2;

      parça2=kelime3.Split(' ',','); // farklı karakterlere göre bölme işlemi yaptırdık.

      for (int i = 0; i < parça2.Length; i++)
      {
        listBox2.Items.Add(parça2[i].ToString());
      }

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] parça3;

      char[] karakterler = {' ', ','}; // karakterlerimizi bir diziye atadık

      parça3 = textBox4.Text.Split(karakterler); // dizimizi parametre göstererek bölme işlemi yaptırdık.


      for (int i = 0; i < parça3.Length; i++)
      {
        listBox3.Items.Add(parça3[i].ToString());
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string[] parça4;

      char[] karakterler2 = { ' ', ',' };

      parça4 = textBox5.Text.Split(karakterler2,StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); // yazmış olduğumuz kod ile boşluk olan ifadeyi kelime olarak almayı önledik.

      for (int i = 0; i < parça4.Length; i++)
      {
        listBox4.Items.Add(parça4[i].ToString());
      }

    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer