C# Form Projeleri 91 – String Sınıfı Metotları Tanıtım Uygulaması v3.0

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace String_Metodlari_3
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {


      string[] kelime = new string[listBox1.Items.Count]; //dizi tanımladık.

      for (int i = 0; i < listBox1.Items.Count; i++)
      {
        kelime[i]=listBox1.Items[i].ToString(); // listbox içindeki kelimeleri kelime dizisi içine attık.
      }

      string cümle = string.Join("*", kelime); // kelime dizisi içindeki kelimeleri sırası ile belirtilen * karakteri ile birleştirdik.

      textBox1.Text = cümle; // textbox a yazdırdık.

      
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime2 = textBox5.Text; 

      string metin1 = textBox4.Text;

      if (metin1.IndexOf(kelime2)==0) // metin1 içinde kelime 2 yi aradık. Değerin 0 döndürülmesi demek aranacak bir kelime bulunamamsı demektir.
      {
        label6.Text = "Aranacak metin girilmedi";
      }

      else if (metin1.IndexOf(kelime2)==-1) // değerin -1 döndürülmesi aranan kelimenin metin içinde olmadığını gösterir.
      {
        label6.Text = "Aradığınız Kelime Yoktur.";
      }

      else /* yukarıdaki iki durumun dışındaki durum demektirki kelime aranan metin içinde vardır.
         * ve aranan kelimenin bulunduğu metin içinde başlangıç değeri döndürülür. 
         * Ve saymaya sıfırdan başlandığı unutulmamalıdır. */
      {
        label6.Text = metin1.IndexOf(kelime2).ToString(); 
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime3 = textBox3.Text;

      int a;

      a = kelime3.IndexOfAny(new char[] { ':', '\', '.' }); /* burada dikkatimizi çeken en önemli şey görmüş olduğunuz gibi 
                                  * bir dizi tanımlamasıda yapabiliyor olmamızdır. */

      if (a == -1)
      {
        label3.Text = "Karakterler mevcut değildir.";
      }

      else
        label3.Text = a.ToString();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime4 = textBox7.Text;

      string metin2= textBox6.Text;

      if (metin2.LastIndexOf(kelime4) == 0)
      {
        label11.Text = "Aranacak metin girilmedi";
      }

      else if (metin2.LastIndexOf(kelime4) == -1)
      {
        label11.Text = "Aradığınız Kelime Yoktur.";
      }

      else
      {
        label11.Text = metin2.IndexOf(kelime4).ToString();
      }
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string kelime5 = textBox9.Text;

      int b;

      b= kelime5.LastIndexOfAny(new char[] { ':', '\', '.' });

      if (b == -1)
      {
        label15.Text = "Karakterler mevcut değildir.";
      }

      else
        label15.Text = b.ToString();
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer