C# Form Projeleri 89 – String Sınıfı Metotları Tanıtım Uygulaması v1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Globalization;
using System.Threading;

namespace String_Metodları_1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    string kelime;

    string kelime2 = "Industryolog Akademi"; // Tanımlama yapılırken çift tırnak kullanıldığı unutulmamalıdır.


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // ToString Metodu

      int s1 = 10;

      label2.Text = s1.ToString();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string a = textBox1.Text; // textboxtan gelen değeri a değişkenine atadık.

      string b = string.Copy(a); // a değişkenindeki değeri b değişkenine kopyaladık.

      label3.Text = b; // türümüz zaten string olduğu için ekstra dönüşüme ihtiyaç duymadık.
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string c = textBox2.Text; // c değeri
      string d = textBox3.Text; // d değeri
       
      label6.Text = string.Concat(c,d); // c ve d değerlerini birleştirip label a yazdırdık.
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string f = textBox4.Text; // f değeri
      string g = textBox5.Text; // g değeri

      g = string.Empty; // g nin içini boşalttık.

      label7.Text = string.Concat(f, g); // c ve d değerlerini birleştirip label a yazdırdık.
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string h = textBox6.Text;
      string j = textBox7.Text;

      Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US"); /* bu kodları kullanabilmek için system.Globalization
                                       * ve system.Threading uzayları projeye eklenmelidir.
                                       * Kodumuzun yaptığı işlem ise program için kullanabileceği kültür 
                                       * ayarlarını tanımladı.
                                       
                                       */
                                     

      int v = string.Compare(h,j,StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase);

      if (v<0)
      {
        label10.Text = "1. ifade 2. ifadeden kısadır.";
      }

      else if (v == 0)
      {
        label10.Text = "Kelimelerin uzunlukları eşittir.";
      }

      else
      {
        label10.Text = "1. ifade 2. ifadeden uzundur.";
      }
    }

    
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer