C# Form Projeleri 85 – System Login Uygulaması v1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace _02_02_System_Login_1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Parameters

    string UserName = "MuratBilginer";
    string Password = "123456";

    string UserNameT, PasswordT;

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void BtnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      UserNameT = TextUserName.Text;
      PasswordT = TextPassword.Text;

      if (UserNameT == UserName && PasswordT == Password)
      {
        MessageBox.Show("Başarılı Giriş Yapıldı");
      }

      else
      {
        MessageBox.Show("Başarısız Şifre veya Kullanıcı Adı");
      }
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer