C# Form Projeleri 80 – Excelden Veri Okuma Uygulaması v1.0

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb; // Eklenmesi Gereken Kütüphane

namespace Kod_H_Excelden_Veri_Okuma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Değişkenler

    string DosyaYolu;
    string Sorgu;

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      openFileDialog1.ShowDialog();
      textBox1.Text = openFileDialog1.FileName;
      DosyaYolu = openFileDialog1.FileName;

      OleDbConnection Baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=" + DosyaYolu + "; Extended Properties=Excel 12.0");

      if (Baglanti.State==ConnectionState.Closed)
      {
        Baglanti.Open();
      }

      else
      {
        Baglanti.Close();
        Baglanti.Open();
      }

      Sorgu = "Select * from [Sayfa1$]";
      OleDbDataAdapter Adapter = new OleDbDataAdapter(Sorgu, Baglanti);
      Baglanti.Close();

      DataTable VeriTablo = new DataTable();
      Adapter.Fill(VeriTablo);

      dataGridView1.DataSource = VeriTablo;
      
    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer