using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
namespace Buyuk_Unlu_Uyumu
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    #region Tanımlamalar

    ArrayList harfler=new ArrayList();


    string[] kalınünlüler = {"a","ı","o","u" };

    string[] inceünlüler = {"e","i","ö","ü"};

    #endregion

    #region Değişkenler

    string kelime;

    int b = 0;

    int c = 0;

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      harfler.Clear();

    
      b = 0;
      c = 0;

      kelime = textBox1.Text;

      foreach (char harf in kelime)
      {
        harfler.Add(harf.ToString());
        
      }

      for (int i = 0; i < harfler.Count; i++)
      {
        foreach (string harf2 in kalınünlüler)
        {
          if (harf2 == harfler[i].ToString())
            b++;
        }

        foreach (string harf3 in inceünlüler)
        {
          if (harf3==harfler[i].ToString())
            c++;
        }
      }

      if (b!=0 && c!=0)
      {
        label3.Text = "Kelime büyük ünlü uyumuna uymamaktadır";
      }

      else if (b==0 && c==0)
      {
         label3.Text = "Kelimede ünlü harf bulunmamaktadır.";
      }

      else 
	    {
        label3.Text = "Kelime büyük ünlü uyumuna uymaktadır";
	    }
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer