C# Form Projeleri 75 – Bubble Sort Uygulaması v1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;


namespace BubbleSort_Algoritması
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    
    int k = 0; // Karşılaştırma anında dizinin ilk sıradaki elemanını geçici olarak tutacak.
    int n; // 0 ile 100 arasında oluşturulacak olan sayıyı tutacak.
    int m; // Dizinin uzunluğunu belirleyecek.
    int[] dizi; // Sayıları tutacak olan dizimiz.
    

    Random r = new Random(); // Rastgele değer üretmek için random nesne tanımlamamız.

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      m = int.Parse(textBox1.Text); // Dizinin uzunluğunu alıyoruz.
      dizi = new int[m]; // Boyutu atadık. 

      for (int i = 0; i < m; i++) // Diziye rastgele değerler atadık.
      {
        n = r.Next(0,100);
        dizi[i] = n;
      }
      textBox1.Clear(); // Textboxı temizledik.
      MessageBox.Show("Dizi Elemanları Aktarıldı. Bubble Sort Butonuna Tıkla");

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (int x in dizi) // İlk oluşturulan dizinin karmaşık halini listbox1 e yazdırıyoruz.
                  // Hangi sıralamadan düzeltildi dizi bunu görebilmek için.
      {
        listBox1.Items.Add(x);
      }

      
      for (int i = dizi.Length-1; i >=0; i--) // Kabarcık algoritmasının uygulandığı yer
      {
        for (int j = 1; j <= dizi.Length-1; j++) // Gerekli açıklamayı konu anlatımında yaptım.
        {
          if(dizi[j] < dizi[j-1])
          {
            k = dizi[j - 1];
            dizi[j - 1] = dizi[j];
            dizi[j] = k;
          }
        }
      } // Kabarcık Algoritması Bitti

      foreach (int y in dizi) // Dizinin yeni hali yani küçükten büyüğe şeklindeki hali listbox4 e yazdırıldı.
      {
        listBox4.Items.Add(y);
      }

      Array.Reverse(dizi); // Küçükten büyüğe sıralı olan diziye reverse uygulayınca yani diziyi ters çevirince büyükten küçüğe sıralanmış olan diziyi elde ettik.

      foreach (int w in dizi) // Büyükten küçüğe halini listbox6 ya yazdırdık.
      {
       listBox6.Items.Add(w);  
      }

    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer