C# Form Projeleri 71 – Taş Kağıt Makas Oyunu v2.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Taş_Kağıt_Makas
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Tanımlamalar

    Random r = new Random(); // rasgetgele sayı üretim için

    int otomatik, skor1=0, skor2=0; /* otomatik pc nin rastgele seçtiği sayıyı tutacak.
                   * skor1 senin skorunu skor2 pc nin skorunu tutacak. */

    int tur; // oynanmak istenen tur sayısını tutacak

    int sayac = 0; // o an oynanan tur sayısını tutacak

    #endregion

    #region Metodlar


    public void panelrenklendir(Panel x, Panel y, Panel z)
    {
      x.BackColor = Color.Yellow;
      y.BackColor = SystemColors.Highlight;
      z.BackColor = SystemColors.Highlight;
    }

    public void skor()
    {
      if (skor1 == skor2)
        MessageBox.Show("Sen=" + skor1 + "\n" + "Bilgisayar=" + skor2 + "\n" + "Berabere kaldınız");
      else if (skor1 > skor2)
        MessageBox.Show("Sen=" + skor1 + "\n" + "Bilgisayar=" + skor2 + "\n" + "Kazandın mübarek olsun.");
      else if (skor1 < skor2)
        MessageBox.Show("Sen=" + skor1 + "\n" + "Bilgisayar=" + skor2 + "\n" + "Olmadı hacı bir dahaki sefere artık.");
    
    }

    #endregion


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // oyun ilk açıldığında;

      /* oyunu ilk çalıştığında tur seçimi yapılana kadar ekranda oyuna ait
       * hiç bir nesne olmasını istemiyoruz ve bu yüzden grouboxların visible 
       * yani görünürlük özelliklerini false yaptık */

      #region groubbox görünmez

      groupBox1.Visible = false; 
      groupBox2.Visible = false;
      groupBox3.Visible = false;

      #endregion
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
    {
      /* comboboxta seçim yapıldığı anda yapılacak işlemler */

      tur = int.Parse(comboBox1.SelectedItem.ToString()); // seçilen değeri tur değişkenine atadık. 

      groupBox4.Visible = false;

      #region grroubboxgörünür

      // oyun nesnelerini görünür hale getirdik.

      groupBox1.Visible = true;
      groupBox2.Visible = true;
      groupBox3.Visible = true;

      #endregion
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      // taş butonuna tıklandığında

      #region if 1

      if (sayac < tur) /* ilk başta sayacı 0 dan başlattığım için küçük dedim
               * sayacı 1 den başlatsa idim <= yapmam gerekirdi. */
      {
        #region panelrengi

        //tıklanan butonun arkaplandaki panelini siyah yaparak seçimimizi belirgin hale getirdik.

        panelrenklendir(panel1, panel2, panel3);
        
        #endregion

        sayac++; // oynan tur sayısını tutan sayacı bir artırdık.

        otomatik = r.Next(3); // 3 tane seçenek olduğu için 0 ile 3 arasında rastgele değer aldık.

        #region if 2
        if (otomatik == 0) // bilgisayarın seçtiği sayı 0 ise bu taş nesnesine denk geliyor.
        {
          pictureBox1.Image = button1.BackgroundImage;
          label7.Text = "İki seçimde aynı";
        }

        else if (otomatik == 1) // bilgisayarın seçtiği sayı 1 ise bu kağıt nesnesine denk geliyor.
        {
          pictureBox1.Image = button2.BackgroundImage;
          label7.Text = "Kağıt taşı alır :(";
          skor2++;
          label5.Text = skor2.ToString();


        }

        else if (otomatik == 2) // bilgisayarın seçtiği sayı 2 ise bu makas nesnesine denk geliyor.
        {
          pictureBox1.Image = button3.BackgroundImage;
          label7.Text = "Taş Makası Kırar";
          skor1++;
          label4.Text = skor1.ToString();

        }

        #endregion
      }
      #endregion

      

      else /* sayaç tur sayısından büyük olursa çalışacak kodlar.
         * karşılaştırmaları yapıp oyun sonucunu bir messagebox ile
         * ekranda gösteren kodlar. */
      {
        skor();
      }

      
    }

    private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      // kağıt tuşuna tıklandığında

      #region if 1

      if (sayac < tur)
      {
        panelrenklendir(panel2, panel1, panel3);

        sayac++;
        otomatik = r.Next(3); // 3 tane seçenek olduğu için 0 ile 3 arasında rastgele değer aldık.

        #region if 2
        if (otomatik == 0)
        {
          pictureBox1.Image = button1.BackgroundImage;
          label7.Text = "Kağıt Taşı sarar";
          skor1++;
          label4.Text = skor1.ToString();
        }

        else if (otomatik == 1)
        {
          pictureBox1.Image = button2.BackgroundImage;
          label7.Text = "iki seçimde aynı";
        }

        else if (otomatik == 2)
        {
          pictureBox1.Image = button3.BackgroundImage;
          label7.Text = "Makas Kağıdı Keser";
          skor2++;
          label5.Text = skor2.ToString();

        }

        #endregion
      }
      #endregion
 
      else
      {
        skor();
      }

    }

    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      // makas tuşuna tıklandığında

      #region if 1
      if (sayac < tur)
      {
        panelrenklendir(panel3, panel2, panel1);
        sayac++;
        otomatik = r.Next(3); // 3 tane seçenek olduğu için 0 ile 3 arasında rastgele değer aldık.

        #region if 2

        if (otomatik == 0)
        {
          pictureBox1.Image = button1.BackgroundImage;
          label7.Text = "Taş Makasın Kırar";
          skor2++;
          label5.Text = skor2.ToString();
        }

        else if (otomatik == 1)
        {
          pictureBox1.Image = button2.BackgroundImage;
          label7.Text = "Makas Kağıdı Keser";
          skor1++;
          label4.Text = skor1.ToString();
        }

        else if (otomatik == 2)
        {
          pictureBox1.Image = button3.BackgroundImage;
          label7.Text = "İki seçimde aynı";
        }

        #endregion
      }
      #endregion

      else
      {
        skor();
      }
      
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer