C# Form Projeleri 69 – Armstrong Sayı Bulma Uygulaması v1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Basamak_Küpleri_Eşit
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    #region Değişkenler

    int sayı;
    double a, b, c;

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
   

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      sayı = int.Parse(textBox1.Text);

      a = sayı % 10;
      b = ((sayı - a) / 10) % 10;
      c = (((sayı - a) / 10) - b) / 10;

      if (sayı == Math.Pow(a, 3) + Math.Pow(b, 3) + Math.Pow(c, 3))
      {
        label3.Text = sayı + " bir armstrong sayıdır";
      }

      else
      {
        label3.Text = sayı + " bir armstrong sayı değildir";
      }
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer