C# Form Projeleri 68 – Acces Veri Tabanı İşlemleri 1 Uygulaması v.1.0 – Veri Listeleme

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Access_İşlemleri_1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Tanımlamalar

    OleDbCommand Komut;
    OleDbDataAdapter Kayıt;
    DataTable Tablo1 = new DataTable();

    DataLayer Veritabanıİşlemleri = new DataLayer();
    #endregion

    #region Değişkenler

    string Sorgu1;

    #endregion

    #region Metodlar

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Sorgu1="Select * from "+comboBox1.SelectedItem.ToString()+"";
      Veritabanıİşlemleri.GenelVeriÇek(Sorgu1, Komut, Kayıt, Tablo1);
      dataGridView1.DataSource = Tablo1;
      

    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.DataSource = null;
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer