C# Form Projeleri 63 – Rastgele Ve Tekrar Etmeyen Sayı Üreten Uygulama v.1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Rastgele_Ve_Tekrar_Etmeyen_Eleman_Üret
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    int[] sayı = new int[20];
    Random r = new Random();
    int x;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < 20; i++)
      {
        do
        {
          x = r.Next(1, 50);
        } while (Array.IndexOf(sayı, x) != -1); // Bu Kod diziye aynı değerin girilmesine engelliyor.

        sayı[i] = x;
        listBox1.Items.Add(x);
      }

      Array.Sort(sayı);

      for (int j = 0; j < 20; j++)
      {
        listBox2.Items.Add(sayı[j]);
      }
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer