C# Form Projeleri 62 – Asal Sayı Kontrol Uygulaması v.2.0

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kod_H_Asal_Sayı_Kontrol_v2._0_Corona
{
  public class AsalKontrol
  {
    public void AsalBul(int x,PictureBox Picturebox)
    {

      if (x==1)
      {
        Picturebox.BackgroundImage=Image.FromFile("Mark.png");
      }

      else if (x==2)
      {
        Picturebox.BackgroundImage = Image.FromFile("Ok.png");
      }

      else
      {
        for (int i = 2; i < x; i++)
        {
          if (x % i == 0)
          {
            Picturebox.BackgroundImage = Image.FromFile("Mark.png");
            break;
          }

          else
          {
            Picturebox.BackgroundImage = Image.FromFile("Ok.png");
          }
        }  
      }
    }


  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kod_H_Asal_Sayı_Kontrol_v2._0_Corona
{
public partial class Form1 : Form
{
AsalKontrol ASK=new AsalKontrol();
private int sayi;

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
PicOnay.BackgroundImage = Image.FromFile("Soru.png");
}

private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
sayi = int.Parse(textBox1.Text);

ASK.AsalBul(sayi, PicOnay);
}
catch (Exception)
{

MessageBox.Show("Sadece sayı girişi yapabilirsiniz.", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
PicOnay.BackgroundImage = Image.FromFile("Soru.png");
}

private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
}
}
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer