C# Form Projeleri 61 – Asal Sayı Kontrol Uygulaması v.1.0

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kod_H_Asal_Sayı_Bulma_v1._0_Gloster
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Değişkenler

    private int x;

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
      
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        x = int.Parse(textBox1.Text);

        if (x==1)
        {
          textBox2.Text = "Asal Değildir";
        }

        else if (x==2)
        {
          textBox2.Text = "Asaldır";
        }

        else
        {
          for (int i = 2; i < x; i++)
          {
            if (x % i == 0)
            {
              textBox2.Text = "Asal Değildir";
              break;
            }

            else
            {

              textBox2.Text = "Asaldır";

            }
          }
        }
        }
        
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("Sadece sayı girişi yapabilirsiniz.", "Hata", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer