C# Form Projeleri 59 – Kod İle Access Veri Tabanına Tablo Oluşturma Uygulaması v.1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Kod_İle_Veritabanına_Tablo_Oluşturma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      int sayı = int.Parse(textBox2.Text);

      int y1=-23;

      groupBox2.Visible = true;

      TextBox[] txtbox1=new TextBox[sayı];
      TextBox[] txtbox2 = new TextBox[sayı];
      TextBox[] txtbox3 = new TextBox[sayı];

      for (int i = 0; i < sayı; i++)
      {

        TextBox txt1 = new TextBox();
        TextBox txt2 = new TextBox();
        TextBox txt3 = new TextBox();

        txt1.Size = new Size(130, 20);
        txt2.Size = new Size(130, 20);
        txt3.Size = new Size(130, 20);

        y1=y1+26;
        txt1.Location = new Point(3,y1);
        txt2.Location = new Point(137,y1);
        txt3.Location = new Point(270, y1);

        txtbox1[i] = txt1;
        txtbox2[i] = txt2;
        txtbox3[i] = txt3;


        panel1.Controls.Add(txt1);
        panel1.Controls.Add(txt2);
        panel1.Controls.Add(txt3);

      }

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string tabloadı = textBox1.Text;
      try
      {
        OleDbConnection bağlantı = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=Veritabanı.accdb");
        bağlantı.Open();
        string sorgu = "Create Table " + tabloadı;
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, bağlantı);
        komut.ExecuteNonQuery();
        bağlantı.Dispose();
        bağlantı.Close();

        MessageBox.Show("Başarılı bir şekilde eklendi.");
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("Bir hata oluştu.");
      }
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer