C# Form Projeleri 49 – Tuş Kombinasyonu Oluşturma Uygulaması v.1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Tuş_Kombinasyonu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    bool tuş1, tuş2;

    string kelime;

    private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode==Keys.ControlKey)
      {
        tuş1 = true;
      }

      if (e.KeyCode==Keys.R)
      {
        tuş2 = true;
      }

      if (tuş1==true && tuş2==true)
      {
        kelime = string.Copy(textBox1.Text);
      }
    }

    private void textBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.ControlKey)
      {
        tuş1 = false;
      }

      if (e.KeyCode == Keys.R)
      {
        tuş2 = false;
      }

      if (tuş1 == false && tuş2 == false)
      {
        
      }
    }

    private void textBox3_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.ControlKey)
      {
        tuş1 = true;
      }

      if (e.KeyCode == Keys.T)
      {
        tuş2 = true;
      }

      if (tuş1 == true && tuş2 == true)
      {
        if (kelime!="")
        {
          textBox3.Text = kelime;
        }

        else
        {
          textBox3.Paste();
        }
        
      }
    }

    private void textBox3_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.ControlKey)
      {
        tuş1 = false;
      }

      if (e.KeyCode == Keys.T)
      {
        tuş2 = false;
      }

      if (tuş1 == false && tuş2 == false)
      {

      }
    }

    private void textBox2_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.ControlKey)
      {
        tuş1 = true;
      }

      if (e.KeyCode == Keys.E)
      {
        tuş2 = true;
      }

      if (tuş1 == true && tuş2 == true)
      {

        kelime = "";
         textBox2.Cut();
      }
    }

    private void textBox2_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyCode == Keys.ControlKey)
      {
        tuş1 = false;
      }

      if (e.KeyCode == Keys.E)
      {
        tuş2 = false;
      }

      if (tuş1 == false && tuş2 == false)
      {

      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer