C# Form Projeleri 43 – Mouse İle Çizim Yapma Uygulaması v.2.0

 

 

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Mouse
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region tanımlamalar

    bool ciz; // true yada false değerlerini alabilir

    int baslaX, baslaY; // mouse un o anki form üzerinde bulunduğu konumun koordinatlarını tutacaklar.

    int kalınlık=3;

    ColorDialog renkseç = new ColorDialog(); // renk seçimini yapmak için gerekli nesnemiz

    #endregion


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // mouse un herhangi bir tuşuna basıldığı anda çalışacak kodlar.
      // mouseDown un anlamıda bu zaten tıklandığı andaki işlemler.

      ciz = true; // çizim ifadesi değerini true yaptık. 

      baslaX = e.X; /* MouseDown yani farenin bir tuşuna tıklandığı anda 
              * mouse un yaptığı işlemler e değişkeninde saklanır.
              * bizde buradan bu özelliğinden yararlanarak e.X ile
              * x koordinatını almış olduk. ve baslaX değişkenine 
              * atadık*/
      baslaY = e.Y; // yukarıdaki işlemin aynısını bir de y koordinatı için yaptık.
    }

    private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      /* MouseMove ise mouse basılı iken mouse u taşıma işlemi 
      * yaparken yapılacak işlemleri ifade eder. */

      Graphics g = this.CreateGraphics(); /* çizimi yapabilmek için graphic 
                         * türünde bir g değişkeni oluşturduk. 
                         * ve çizimi nerde yapacaksa biz 
                         * form üzerinde yapacağımız için 
                         * this.CreateGraphics dedik. */

      /* Burada bir kaç bir şeyi anlatmalıyım. Şimdi graphics nesnesi ile
       * kullanabileceğimiz pek çok çizim aracı ve çizim şekli var. Ve bu çizim
       * şekilleri kendi özelliklerine göre bir takım parametreler alırlar.
       * Mesela biz birazdan kullanacağımız Drawline yani düz çizgi şeklinden 
       * bahsedecek olursak. Drawline 3 tane parametre alır bir çizim yapacak 
       * aracı 2 bir başlangıç noktası koordinatlarını ve son olarakta bitiş noktası 
       * koordinatlarını parametre olarak alır. şimdi birazdan kullanacağımız bu 
       * parametreleri oluşturacağız*/
      
      Pen p = new Pen(renkseç.Color, kalınlık); /* kalem aracını p değişkeninde tanımladık 
                      * ve kalemi oluşturmasını sağladık. gördüğünüz 
                      * gibi kalem 2 parametre almakta birincisi çizim
                      * yaparkenki rengi , 2.side kalınlığını belirtecek olan
                      * bir sayı değeri alır. */

      Point point1 = new Point(baslaX, baslaY); /* az önce bahsettiğimiz başlangıç
                            * noktalasını oluşturduk. */

      Point point2 = new Point(e.X, e.Y); /* buradada bitiş noktasını tanımladık */

      if (ciz == true) //ciz ifadesi true ise çalışacak kodlar
      {
        g.DrawLine(p, point1, point2); /* az önce bahsettiğim gibi g.DrawLine 
                        * ile düz çizgi çizileceğini bildirdik. ve
                        * parametrelerimizi girdik.*/

        baslaX = e.X; // mouse un durduğu son noktayıda yeni başlangıc değeri olarak atadık */
        baslaY = e.Y;
      }
    }

    private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      /* MouseUp ise basılı mouse tuşunun bırakıldığı anı ifade eder */

      ciz = false; /* ciz ifadesi false oldu. yani mouse bırakıldığı anda çizim 
             * çizim işlemide bitecek demek oluyor. */
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("http://industryolog.com/"); 
    }
    

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      renkseç.ShowDialog();

    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      kalınlık = int.Parse(comboBox1.SelectedItem.ToString());
    }
  }
}

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer