C# Form Projeleri 38 – Klasör Oluşturma ve Silme v.1.0

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace Klasör_Oluşturma_Ve_Silme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBox1.Items.Add(@"C:\");
      comboBox1.Items.Add(@"D:\");

    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown;
      comboBox1.Text = "";

    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text == "" && comboBox1.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Klasör Oluşturulacak Dizini Seçin veya Manual Giriş Yapın", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }

      else
      {

        if (textBox2.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("Lütfen Klasör İsmini Giriniz.", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        }

        else
        {
          if (comboBox1.Text != "")
          {
            Directory.CreateDirectory(comboBox1.Text + textBox2.Text);
          }

          else
          {
            Directory.CreateDirectory(textBox1.Text + textBox2.Text);
          }
        }
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text == "" && comboBox1.Text == "")
      {
        MessageBox.Show("Lütfen Klasör Oluşturulacak Dizini Seçin veya Manual Giriş Yapın", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
      }

      else
      {
        if (comboBox1.Text != "")
        {
          Directory.Delete(comboBox1.Text + textBox2.Text);
        }

        else
        {
          Directory.Delete(textBox1.Text + textBox2.Text);
        }
      }
    }

    private void comboBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void comboBox1_PreviewKeyDown(object sender, PreviewKeyDownEventArgs e)
    {
      comboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer