C# Form Projeleri 33 – Kayan Yazı Animasyonu Uygulaması v.2.0

 


 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Kayan_Yazı
{
public partial class Form1 : Form
{

#region Değişkenler

string kelime; // textbox tan gelen değeri tutacak.

#endregionpublic Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
kelime = textBox1.Text;

kelime = kelime.ToUpper();

label3.Text = kelime;

timer1.Start();
}

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
label3.Text = label3.Text.Substring(1) + label3.Text.Substring(0, 1);
}
}
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer