C# Form Projeleri 31 – Form Üzerinde İstenilen Tuşu Engelleme Uygulaması v.1.0 – Keypress Özelliği


 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KeyPress
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      // e.KeyChar ile hangi karaktere basıldığını ascii karşılıgını bulabiliriz.
      // Sadece sayilara izin vermek için 0 ile 9 un ascii karşılığını bulmamız gerek.
      // 0'ın ascii karşılığı 48  9'un ascii karşılığı ise 57
      //Hangi tuşa basildığını hafızaya alalım

      int basilantus = Convert.ToInt32(e.KeyChar); //stringden çevirme yapmadığımız için int.parse kullanamayız.

      // Eğer 48 ile 57 arası DEĞİLSE tuş basımını iptal etmek gerekir.

      // Backspace'in çalışması için  || basilantus == 8  koşulunu ekledik.

      if (!(basilantus >= 48 && basilantus <= 57 || basilantus == 8))
      {
        // Baştaki ! işareti tüm ifadeyi tersine çevirir.

        e.Handled = true;

        // Handled = true yapmamız basılan tuşu geçersiz saymak içindir.
      }
    }

    private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      // Sadece harflerin yazılmasını istiyorsak üstteki koşulun tam tersini yapmamız gerek.

      // Hangi tuşa basildığını hafızaya alalım

      int basilantus = Convert.ToInt32(e.KeyChar); //stringden çevirme yapmadığımız için int.parse kullanamayız.

      // 48 ile 57 arası tuş basımını iptal etmek gerekir. Çünkü bu sayı araları klavyede 0 ile 9 sayıların basıldığına işarettir.

      if ((basilantus >= 48 && basilantus <= 57))
      {
        // Baştaki ! işareti tüm ifadeyi tersine çevirdiği için onu kaldırdık.

        e.Handled = true;

        // Handled = true yapmamız basılan tuşu geçersiz saymak içindir.
      }
    }
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer