C# Form Projeleri 29 – InputBox Kullanım Uygulaması v.1.0


 

 

 

 

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.VisualBasic;

namespace INPUTBOX_GİRİS_PENCERESİ
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // INPUTBOX = veri girişi amacı ile kullanılan giriş pencereleridir.bir değişkene atanarak kullanılırlar.
      // kullanım şekli = inputbox("görüntülenecek olan mesaj","pencere başlığı","varsayılan mesaj",x pozisyonu,y pozisyou)
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      byte notu;
      notu = Convert.ToByte(Interaction.InputBox("notu girin", "not girişi", "100", 30, 10));
      label2.Text = notu.ToString();

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // girilen 2 değerin ortalamasını aldık 

      byte not1 = Convert.ToByte(Interaction.InputBox("notu girin", "not girişi", "100", 150, 150));
      byte not2 = Convert.ToByte(Interaction.InputBox("notu girin", "not girişi", "100", 20, 10));

      label3.Text = not1.ToString();
      label6.Text = not2.ToString();

      int ortalama=(not1 + not2) / 2;

      label7.Text = ortalama.ToString();
    }

    
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer