C# Form Projeleri 23 – BorderStyle None Olan Formu Hareket Ettirme Uygulaması v.1.0


 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Bilgi_Kartı_11
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Kapat Butonu

      Application.Exit(); // Bu tüm uygulamanın kapanmasını sağlar
      this.Close(); // Bu kod ise o anki çalışan formu kapatır.
    }    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Maximize Butonu
      if (this.WindowState == FormWindowState.Maximized)
        this.WindowState = FormWindowState.Normal;

      else
        this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Minimize Butonu
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }

    Point İlkkonum; // Bu değişkenler Global olarak tanımlanmalı.
    bool durum = false;


    private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // Mouse a tıklandığı anda. Burada sol yada sağ tıklanması farketmeyecektir.
      durum = true;
      this.Cursor = Cursors.SizeAll; // Fareyi taşıma şeklinde seçim yapılmış ikon halini almasını sağladık.
      İlkkonum = e.Location; /* İlk konum olarak fareye tam basıldığında e parametresinin Location özelliğini
                  * kullanarak konum aldık. X ve Y koordinatlarını almış olduk.*/

    }

    private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // Mouse'u hareket ettirdiğimizde çalışacak kodlar.
      if (durum)
      {
        this.Left = e.X + this.Left - (İlkkonum.X);
        this.Top = e.Y + this.Top - (İlkkonum.Y);
      }

    }

    private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      // Mouse'u bıraktığımızda çalışacak kodlar.
      durum = false;
      this.Cursor = Cursors.Default; // Fare işaretçisi Default halini aldı.

    }
                  
  }
}

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer