C# Form Projeleri 122 – Bankamatik Sistemi Uygulaması V3.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Bankamatik_Sistemi
{
  public partial class Giriş : Form
  {
    #region Metodlar

    public void bağlan()
    {
      try
      {
        bağlantı = new OleDbConnection(yol);
      }
      catch (OleDbException ex)
      {

        MessageBox.Show(" " + ex, "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    
    }

    public void verial()
    {
      sorgu = "Select Adi,Soyadi,Kart_No from Kişiler";
      komut = new OleDbCommand(sorgu,bağlantı);
      kayıt = new OleDbDataAdapter(komut);
      tablo = new DataTable();

      bağlantı.Open();
      kayıt.Fill(tablo);
      bağlantı.Close();
    
    }


    #endregion

    #region Değişkenler

    string yol="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=İşBankası.accdb";
    string sorgu;
    OleDbConnection bağlantı;
    OleDbCommand komut;
    OleDbDataAdapter kayıt;
    DataTable tablo;
    static public string kartno;
    static public string ad, soyad;

    int b = 0;
    #endregion


    public Giriş()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      kartno=textBox1.Text;
      bağlan();
      verial();

      int a = tablo.Rows.Count;
      b = 0;
      for (int i = 0; i < a; i++)
      {
        if (kartno == tablo.Rows[i]["Kart_No"].ToString())
        {
          ad = tablo.Rows[i]["Adi"].ToString();
          soyad = tablo.Rows[i]["Soyadi"].ToString();
          b++;
          break;
          
        }
      
      }

      if (b!=0)
      {
          Form1 nfrm = new Form1();
          this.Hide();
          nfrm.ShowDialog();
          this.Show();
      }

      else
      {
        MessageBox.Show("Bu kart numarası geçersizdir.","Uyarı",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
      }
     
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Bankamatik_Sistemi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Metodlar

    public void parayıver(int x)

    {
      parasayısı[0] = x / 200;
      x = x % 200;
      parasayısı[1] = x / 100;
      x = x % 100;
      parasayısı[2] = x / 50;
      x = x % 50;
      parasayısı[3] = x / 20;
      x = x % 20;
      parasayısı[4] = x / 10;
      x = x % 10;
      parasayısı[5] = x / 5;
      x = x % 5;

      if (x!=0)
      {
        MessageBox.Show("Şu anda bankamatikte bu işleminizi gerçekleştirecek banknot bulunmamaktadır","Bilgilendirme",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
      }

      else
      {
        groupBox1.Visible = true;
        label7.Text = parasayısı[0].ToString() + " Adet";
        label6.Text = parasayısı[1].ToString() + " Adet";
        label5.Text = parasayısı[2].ToString() + " Adet";
        label4.Text = parasayısı[3].ToString() + " Adet";
        label3.Text = parasayısı[4].ToString() + " Adet";
        label2.Text = parasayısı[5].ToString() + " Adet";
      }
    }

    #endregion

    #region Değişkenler

    

    int para;

    #endregion

    #region Tanımlamalar

    int[] parasayısı=new int[6];

    #endregion
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox1.Visible = false;
      label9.Text = Giriş.ad + " " + Giriş.soyad + " Hoşgeldiniz";
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        para = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

        parayıver(para);
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("Lütfen Geçerli Bir Değer Giriniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button1.Text.Substring(0, 1)));
    }

    private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button2.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button3.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button6.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button5.Text.Substring(0, 3)));
    }

    private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button4.Text.Substring(0, 3)));
    }

    
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer