C# Form Projeleri 121 – Bankamatik Sistemi Uygulaması V2.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Bankamatik_Sistemi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Metodlar

    public void parayıver(int x)

    {
      parasayısı[0] = x / 200;
      x = x % 200;
      parasayısı[1] = x / 100;
      x = x % 100;
      parasayısı[2] = x / 50;
      x = x % 50;
      parasayısı[3] = x / 20;
      x = x % 20;
      parasayısı[4] = x / 10;
      x = x % 10;
      parasayısı[5] = x / 5;
      x = x % 5;

      if (x!=0)
      {
        MessageBox.Show("Şu anda bankamatikte bu işleminizi gerçekleştirecek banknot bulunmamaktadır","Bilgilendirme",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);
      }

      else
      {
        groupBox1.Visible = true;
        label7.Text = parasayısı[0].ToString() + " Adet";
        label6.Text = parasayısı[1].ToString() + " Adet";
        label5.Text = parasayısı[2].ToString() + " Adet";
        label4.Text = parasayısı[3].ToString() + " Adet";
        label3.Text = parasayısı[4].ToString() + " Adet";
        label2.Text = parasayısı[5].ToString() + " Adet";
      }
    }

    #endregion

    #region Değişkenler

    

    int para;

    #endregion

    #region Tanımlamalar

    int[] parasayısı=new int[6];

    #endregion
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      groupBox1.Visible = false;
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        para = Convert.ToInt32(textBox1.Text);

        parayıver(para);
      }
      catch (Exception)
      {

        MessageBox.Show("Lütfen Geçerli Bir Değer Giriniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
      
    }

    private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button1.Text.Substring(0, 1)));
    }

    private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button2.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button3.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button6.Text.Substring(0, 2)));
    }

    private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button5.Text.Substring(0, 3)));
    }

    private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      parayıver(int.Parse(button4.Text.Substring(0, 3)));
    }    
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer