C# Form Projeleri 115 – Basaamak Ayırma Uygulaması V1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace BASAMAK_AYIRMA
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    #region Değişkenler

    int x1=0,x2=0,x3=3;

    string k = ".";

    string f;

    #endregion
    
    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      foreach (char b in textBox1.Text)
      {
        x1++;
        x2++;
      }

      if (x1 % x3 == 0)
      {
        x1 = 0;

        x3 = x3 + 4;
        f = textBox1.Text.Insert(x2, k);
        textBox1.Text = f;


        textBox1.SelectionStart = textBox1.Text.Length;
        textBox1.Focus();

        // yukarıdaki iki satırlık kodun yaptığı işlemi tek başına aşağıdaki
        // açıklama satırı içindeki kodda yapabilir. amacımız imleci textboxın son 
        // karakterine focuslamak.

        //SendKeys.Send("^{END}"); 
        
        x2= 0;

      }
        
      else
      {
        x1 = 0;
        x2 = 0;
      }
       
      
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

  }
}

 

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer