using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Progress_Bar_Kullanımı
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      button1.Enabled = false; // form açıldığında next buttonunun erişimini engelledik
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // ÇIKIŞ BUTONU

      Application.Exit(); // Programdan çıkacak
    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (checkBox1.Checked == true) 
        button1.Enabled = true; // checbox değeri true ise next butonu aktif yaptık.
      else 
        button1.Enabled = false; // checkbox değeri false ise next butonunu inaktif yaptık.
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // NEXT BUTONU

      Kurulum kur = new Kurulum(); // yeni bir form oluşturduk.
      this.Hide(); // üzerinde çalıştığımız formu gizledik.
      kur.ShowDialog(); // Yeni sayfamızı showdialog ile açtık ki kapattığımızda yapacağımız işlemi bir altına yazdık çalışsın diye.
      this.Show(); // İkinci form kapatılırsa bu form tekrar açılacak.

      // Burada karşılaşabileceğiniz olası bir problemden bahsedeyim sizlere.
      /* Diğer formumuzu açma işlemi yaparken çalıştığımız formu Hide metodu ile gizliyoruz
       * ve diğer formumuzu Showdialog metodu ile açıyoruz eğer biz burada Showdialog yerine 
       * sadece Show metodunu kullanmış olsaydık açtığımız formu kapattığımızda gizlemiş olduğumuz 
       * ana formu eğer açtığımız form içinde kodlarla açılmasını sağlamadıysak görünür yapamıyacaktık
       * ve program altta sürekli çalışacaktı ve görünmeyen bu formu normal yollarla kapatma şansımız
       * olmayacaktı. O yüzden Showdialog kullandıkki açtığımız formu kapattığımızda kapandı bilgisini geri 
       * döndürüp bir altına yazmış olduğumuz this.show(); metodunu çalıştırabildik.
       * Bu olası hata ne gibi problemlere neden olabilir kısaca ondanda bahsedeyim. şimdi biz gizlediğimiz
       * formu açamaz ve programı 2. form üzerinden kapattığımızda tamamen kapandı zannedebiliriz.
       * ama program altta çalışmaktadır. Bu ise yazdığımız programı derlediğimizde bize 10 kere derlenmeye çalışıldı
       * ama başarısız olundu çünkü program çalışmakta hatasını döndürür. Programımızı tekrar derleyebilmemiz için
       * açık programı kapatmamız gerekir.
       */
    }
  }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Progress_Bar_Kullanımı
{
  public partial class Kurulum : Form
  {
    public Kurulum()
    {
      InitializeComponent();
    }

    

    private void Kurulum_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      progressBar1.Maximum = 100; /* Prgressbar ın alabileceği maximum değeri belirledim.
                     * Bunun üzerinde progressbara atanacak değer sonucunda
                     * hata alırız.
                    */
      progressBar1.Minimum = 0; // progressbar ın minimum alabileceği değer.

      label2.Text = "Program Dosyaları Çıkartılıyor...%"+progressBar1.Value.ToString();

      timer1.Start(); // Timer ı başlattık.


    }

    

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      progressBar1.Value = progressBar1.Value + 10; // progresbar a değer ataması value ile yapılır. 

      if (progressBar1.Value <= 30) 
        label2.Text = "Program Dosyaları Çıkartılıyor...%"+progressBar1.Value.ToString();
      else if (progressBar1.Value <= 80)
        label2.Text = "Program Dosyaları Kuruluyor...%" + progressBar1.Value.ToString();
      else if(progressBar1.Value<100)
        label2.Text = "Program Kurulumu Bir Kaç Saniye İçinde Sonlanacak...%" + progressBar1.Value.ToString();


      DialogResult a = new DialogResult(); 

      /* Şimdi burada DialogResult nesnesinden bahsedeyim.
       * Dialog result nesnesini kullanabilmek için öncelikle nesnemizi oluşturuyoruz
       * yukarıdaki kod ile. 
       * Peki dialog result bizim ne işimize yarar. Dİalog result bir takım girdiler sonucunda 
       * alınan sonuçları bünyesinde tutup bu tutlan değere göre işlem yapmamıza olanak sağlar.
       * buradaki örnek üzerinden yola çıkalım. messagebox ile bir mesaj verdik ve kullanıcıya
       * messagebox üzerinde bir takım seçenekler sunarız. evet hayır çıkış gibi seçenekler. 
       * işte dialogresult nesnemiz bizim burada tıkladığımız değeri bünyesinde tutar.
       * */

      if (progressBar1.Value == 100)
      {
        label2.Text = "Kurulum Tamamlandı...%" + progressBar1.Value.ToString();

        timer1.Stop(); // timer ı durdurduk.

        this.Close();  // Formu kapattık.

        a = MessageBox.Show("Programınız Başarılı Bir Şekilde Kuruldu.", "Kurulum", MessageBoxButtons.OK); 
        

        if (a == DialogResult.OK)
          Application.ExitThread(); /* Normalde exit metodu ilede uygulamadan çıkabilirdik ama 
                        * Exitthread metodu altta çalışan tüm programları kapatmaya zorlar 
                        * yani kesin sonuç almamıza yardımcı olan bir metoddur.*/
      }
      
    }
    
  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer