C# Form Projeleri 106 – Sezar Algoritması Uygulaması v1.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Sezar_Şifreleme_Algoritması_Gloster_v1._0
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Değişkenler

    private int Anahtar;

    private int Anahtar2 = 0;

    private string Cümle;

    private string ŞifreliCümle="";

    #endregion

    #region Tanımlamalar

    private string Alfabe = "ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ ".ToLower();

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void PicŞifrele_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Cümle = richTextBox1.Text.ToLower();
      Anahtar = int.Parse(TextAnahtar.Text);
      ŞifreliCümle = "";

      foreach (char Harf in Cümle)
      {
        Anahtar2 = 0;

        foreach (char Harf2 in Alfabe)
        {
          if (Harf==Harf2)
          {
            break;
          }

          Anahtar2++;
        }

        Anahtar = Anahtar + Anahtar2;

        Anahtar = Anahtar % 29;

        ŞifreliCümle += Alfabe[Anahtar];
      }

      richTextBox2.Text = ŞifreliCümle;
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void pictureBox5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
    }

  }
}

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer