C# Form Projeleri 100 – Zar Atma Oyunu Uygulaması v4.0

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;

namespace Zar_Atma_Oyunu
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    #region Metodlar

    public void gizle()
    {
      comboBox1.Visible = true;
      button2.Visible = true;
      button1.Visible = false;
      groupBox1.Visible = false;
      groupBox2.Visible = false;
      groupBox3.Visible = false;
      groupBox4.Visible = false;
      pictureBox1.Image = null;
      pictureBox2.Image = null;
      i = 0;
      oyuntur = 0;
      tur = 1;
      toplam = 0;
      label2.Text = toplam.ToString();
      listBox1.Items.Clear();
      listBox2.Items.Clear();


    
    }

    public void göster()
    {
      comboBox1.Visible = false;
      button2.Visible = false;
      button1.Visible = true;
      groupBox1.Visible = true;
      groupBox2.Visible = true;
      groupBox3.Visible = true;
      groupBox4.Visible = true;
     
    
    }

    #endregion

    #region Tanımlamalar

    Random r = new Random();

    int x1, x2;

    int x3, x4;

    int y1, y2;

    int i = 0;

    int oyuntur = 0;

    int tur = 1;

    int toplam = 0;

    int enyüksekskor = 0;

    ArrayList eniyiskor=new ArrayList();

    

    #endregion

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      gizle();
      comboBox1.Text = "Kaç Tur Oynayacaksınız?";
      eniyiskor.Add(enyüksekskor);
      label3.Text = eniyiskor[0].ToString();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Start();
      i = 0;

      
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (tur<oyuntur)
      {
        i++;

        if (i < 10)
        {

          x3 = r.Next(0, 191);
          x4 = r.Next(250, 451);
          y1 = r.Next(30, 331);
          y2 = r.Next(30, 331);
          x1 = r.Next(1, 7);
          x2 = r.Next(1, 7);

          pictureBox1.Location = new Point(x3, y1);
          pictureBox2.Location = new Point(x4, y2);

          pictureBox1.Image = ımageList1.Images[x1 - 1];
          pictureBox2.Image = ımageList1.Images[x2 - 1];
        }

        else
        {

          x1 = r.Next(1, 7);
          x2 = r.Next(1, 7);

          pictureBox1.Image = ımageList1.Images[x1 - 1];
          pictureBox2.Image = ımageList1.Images[x2 - 1];
          timer1.Stop();

          listBox1.Items.Add(x1);
          listBox2.Items.Add(x2);
          tur++;
          toplam += x1 + x2;
          label2.Text = toplam.ToString();

        }

        
	
      }

      else if (tur==oyuntur)
      
      {

        i++;

        if (i < 10)
        {

          x3 = r.Next(0, 191);
          x4 = r.Next(250, 451);
          y1 = r.Next(30, 331);
          y2 = r.Next(30, 331);
          x1 = r.Next(1, 7);
          x2 = r.Next(1, 7);

          pictureBox1.Location = new Point(x3, y1);
          pictureBox2.Location = new Point(x4, y2);

          pictureBox1.Image = ımageList1.Images[x1 - 1];
          pictureBox2.Image = ımageList1.Images[x2 - 1];
        }

        else
        {

          x1 = r.Next(1, 7);
          x2 = r.Next(1, 7);

          pictureBox1.Image = ımageList1.Images[x1 - 1];
          pictureBox2.Image = ımageList1.Images[x2 - 1];
          

          listBox1.Items.Add(x1);
          listBox2.Items.Add(x2);
          tur++;
          toplam += x1 + x2;
          label2.Text = toplam.ToString();

          if ((int)eniyiskor[0] < toplam)
          {
            eniyiskor.Clear();
            eniyiskor.Add(toplam);
            label3.Text = eniyiskor[0].ToString();
            timer1.Stop();
            

            MessageBox.Show("Tebrikler!!! En iyi skorunuzu geçtiniz.", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            gizle();
            comboBox1.Text = "Kaç Tur Oynayacaksınız?";
          }

          else
          {
            timer1.Stop();
            MessageBox.Show("Ne yazık ki en iyi skorunuzu geçemediniz.", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            gizle();
            comboBox1.Text = "Kaç Tur Oynayacaksınız?";
          }
        }

      }
    
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        oyuntur = int.Parse(comboBox1.Text);
        if (oyuntur == 3 || oyuntur == 5 || oyuntur == 7 || oyuntur == 10)
        {
          göster();
        }

        else
          MessageBox.Show("Listedeki değerlerden başka bir değer giremezsiniz!!!", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }

      catch
      {
        MessageBox.Show("Listedeki değerlerden başka bir değer giremezsiniz!!!", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      
      }
    }

  }
}

 

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer