using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Alt_form_oluşturma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int a = 1; // her adımda oluşacak yeni formun adını farklı yapabilmek için bir değişken tanımladık.
    int b;


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      // FORM OLUŞTUR BUTONU

      b=a++; // Değeri her tıklanışta bir artırdık.

      AltForm cocuk = new AltForm(); // Programa cocuk adında bir form oluşturması gerektiğini söyledik.

      cocuk.Name = "cocuk" + b.ToString(); // yeni oluşan formun adını atadık.

      cocuk.Text = "Yeni Alt Form " + b.ToString(); // textinde görmek istediğimiz şeyi yazdık.

      cocuk.MdiParent = this; // ana formun cocuk ismi ile oluşturduğumuz formun parent ı yani bir üst formu olduğunu söyledik.

      cocuk.Show(); // formumuzu gösterdik


    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // FORM SİL BUTONU


      if (ActiveMdiChild != null) // acitive alt formumuz varmı diye sorduk var ise alttaki işlemleri yap dedik
      {
        Form frm = ActiveMdiChild; // ana form kapsayıcıya aktif olan formu atadık.
        frm.Close(); // ve formu kapattıkk.
        a--; // değişkenimizi bir azalttık

      
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // TÜM FORMLARI SİL BUTONU

      foreach (Form frm in this.MdiChildren) //tüm formları silebilmek için döngüye sokup tüm formları kapattık
      {
        frm.Close();
        a = 1;
      }
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Proje Dosyasını Github Hesabımdan İndirebilirsiniz


muratbilginer