Programlama: Bilgisayarın belirli bir görevi yerine getirmesi için yazılan talimatlar bütünüdür. Bu talimatlar belirli bir programlama dili kullanılarak yazılır.

Programlama Dilleri: İnsanların anlayabileceği yüksek seviyeli talimatları bilgisayarın anlayabileceği makine diline çeviren araçlardır. Örneğin, C#, Python, Java, vb.

Kaynak Kod: Programlama dilinde yazılmış talimatlar bütünüdür. Kaynak kod, derleyici veya yorumlayıcı tarafından makine diline çevrilir.

Derleyici ve Yorumlayıcı:

Derleyici (Compiler): Kaynak kodu makine koduna çevirir ve çalıştırılabilir bir dosya oluşturur. Örneğin, C# derleyicisi, C# kaynak kodunu .exe veya .dll dosyasına çevirir.

Yorumlayıcı (Interpreter): Kaynak kodu satır satır okuyup anında çalıştırır. Örneğin, Python yorumlayıcısı, Python kaynak kodunu çalıştırır.

Veri Tipleri: Programlamada kullanılan farklı veri türleridir. Örneğin, tamsayılar (int), ondalıklı sayılar (float), karakterler (char), metinler (string) vb.

Değişkenler: Verilerin saklandığı bellek alanlarıdır. Değişkenler bir isimle tanımlanır ve bu isimle erişilir.

Kontrol Yapıları: Programın akışını kontrol eden yapılar. Örneğin, koşullu ifadeler (if, else), döngüler (for, while).

Fonksiyonlar ve Metodlar: Belirli bir görevi yerine getiren kod bloklarıdır. Fonksiyonlar genellikle belirli bir değeri döndürürken, metodlar belirli bir nesne üzerinde işlem yapar.

Nesne Yönelimli Programlama (OOP): Programın nesneler ve sınıflar etrafında organize edildiği bir programlama paradigmasıdır. Temel OOP kavramları:

Sınıf (Class): Nesnelerin şablonudur. İçinde özellikler (properties) ve metodlar (methods) bulunur.

Nesne (Object): Sınıfın bir örneğidir. Sınıftan türetilmiş somut bir varlıktır.

Kalıtım (Inheritance): Bir sınıfın başka bir sınıftan özellik ve metodları miras almasıdır.

Çok Biçimlilik (Polymorphism): Aynı metodun farklı şekillerde kullanılabilmesidir.

Kapsülleme (Encapsulation): Verilerin ve metodların gizlenmesi ve sadece gerekli olanların açığa çıkarılmasıdır.

Soyutlama (Abstraction): Gereksiz detayların gizlenmesi ve sadece önemli özelliklerin vurgulanmasıdır.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.


Murat Bilginer
21 Şubat 1992'de doğdum. Endüstri Mühendisi olarak lisansımı 2016 yılında tamamladım. Industryolog Akademi - NGenius oluşumlarının kurucusuyum. Şu anda kendi şirketim Brainy Tech ile Web ve Mobil Geliştirme, AWS, Google Cloud Platform Sistemleri için DevOps, Big Data Analiz ve Görselleştirme hizmetleri sunmakta ve Online Eğitimler vermekteyiz.